Ο Ανάδοχος Εργοδότης είναι το νέο καινοτόμο εργαλείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Βασίζεται στην ιδέα της Αναδοχής, θέτοντας στο επίκεντρο το κοινωνικό όφελος, και έχει ως στόχο να συνδέσει αποτελεσματικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, προωθώντας την επαγγελματική ένταξη και/ή επανένταξη ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν, πλέον, να γίνουν Ανάδοχοι Εργοδότες ατόμων που εργάζονται σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις καταβάλλοντας το κόστος των ετήσιων ασφαλιστικών τους εισφορών. Η εφαρμογή του καινοτόμου αυτού εργαλείου επιτρέπει τη διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρία και δίνει την αναγκαία ώθηση για τη δημιουργία καινούργιων θέσεων που μπορούν εκ νέου να υπαχθούν σε καθεστώς Αναδοχής. Έχοντας ως χαρακτηριστικό το πολύ χαμηλό κόστος και τα ταυτόχρονα πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, το όραμα του Ανάδοχου Εργοδότη είναι να φέρει την αλλαγή, προωθώντας και εγκαθιδρύοντας τη νέα, ενεργητική μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σήμερα, μπορείς κι εσύ να γίνεις Ανάδοχος Εργοδότης με τον πιο απλό και επωφελή τρόπο.

Επικοινώνησε μαζί μας.