Δημιουργούμε τον πρώτο συγκεντρωτικό κατάλογο υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται από Κοινωνικές Επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν άτομα από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Η Social List επιτρέπει την ανάδειξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, μέσα από την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Αν είστε εταίρος ή υπεύθυνος σε μία Κοινωνική Επιχείρηση που απασχολεί ή επιθυμεί να απασχολήσει άτομα από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε τις πωλήσεις σας να αυξάνονται και να γίνετε ένας ακόμα κρίκος στην προσπάθεια για εξάπλωση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Αν θέλετε να υποστηρίξετε τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και το έργο τους επισκεφθείτε τώρα τη Social List.