Οι εξειδικευμένοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι της Social Plus έχουν προσαρμόσει το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στις ανάγκες κάθε Ευάλωτης Κοινωνικής Ομάδας ξεχωριστά. Η συμβουλευτική πραγματοποιείται σε ομαδικό επίπεδο και αφορά στην προετοιμασία για εργασία, ατόμων που έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς ή στην υποστήριξη για διατήρηση της υπάρχουσας θέσης εργασίας, ατόμων που έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, μέσω της διασύνδεσής τους με Κοινωνικές Επιχειρήσεις αλλά και στις ίδιες τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις για την προετοιμασία και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Ταυτόχρονα, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, εκπαιδεύουμε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Αν:
 Ανήκετε σε κάποια Ευάλωτη Κοινωνικά Ομάδα,
 Είστε εταίρος ή υπεύθυνος σε κάποια Κοινωνική Επιχείρηση που απασχολεί ή επιθυμεί να απασχολήσει άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες,
 Είστε επαγγελματίας υγείας ή ψυχικής υγείας και επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε σε έναν τομέα υποστήριξης με σημαντικές προοπτικές απασχόλησης και μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον

Eπικοινωνήστε μαζί μας και μάθε περισσότερα.