Το οραμα μας


 

Ισχυρές Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Καταρτισμένοι Επαγγελματίες, Ευαισθητοποιημένες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις στην εργασία των ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες.

Ευαλωτες Κοινωνικα Ομαδες

Εξειδικευμένη υποστήριξη στην επαγγελματική επανένταξη

Κοινωνικες Επιχειρησεις

Υποστήριξη θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων

Κοινωνια

Δράσεις ΕΚΕ με ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση της ανεργίας

Social Plus


 

Η “Social Plus” είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής επανένταξης ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσω της κοινωνικής οικονομίας.

Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, τα οποία υποστηρίζουν ολιστικά τα ίδια τα άτομα, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς που είναι οι κύριοι εργοδότες τους, τους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, ενώ δίνουν νέα διάσταση στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων.

[/cherry_col] [/cherry_row]